معرفی واحد بازرسی کالا

یکی ازدغدغه‌های دائمی فروشندگان و خصوصاً خریداران هنگام انجام معاملات بین المللی و خرید کالا، عدم اطمینان به طرف مقابل و تردید در انجام تعهدات تقبل شده از طرف وی می‌باشد.در این راستا، یکی از ابزارهایی که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و با استفاده از آن مسئولیت‌های فروشنده قبل از حمل کالا و دریافت پول مورد بررسی و کنترل قرار داده شود، بهره‌گیری از خدمات بازرسی می‌باشد که با اعمال نظارت، کنترل کمی و کیفی کالای خریداری شده، موجب کاهش اختلافات آتی فی مابین خریدار و فروشنده می‌گردد.بازرسی به روش های مختلفی انجام می شود .بطور معمول فرآیند بازرسی شامل مراحل زیر است:

کنترل ­و صحه ­گذاری بر سطح ­کیفی اعلام شده از سوی تولیدکننده مطابق ­با نیازمندی ­های قرارداد و استانداردهای مربوطه

کنترل و نظارت بر نحوه ارزیابی پیمانکاران فرعی و تولیدکنندگان مواد اولیه

نظارت بر نحوه بازرسی اقلام ورودی

کنترل ادواری مراحل تولید

بازرسی و صحه ­گذاری کنترل­ های انجام پذیرفته بر محصول نهایی و سوابق فنی

اما بطور معمول در بازرسی کالاهای وارداتی تنها در مرحله پیش از حمل بازرسی صورت پذیرفته که شامل 3 بخش زیر است:

بازرسی از خط تولید

بازرسی و نمونه برداری و انجام تست ها در محل تولید

بازرسی و نمونه برداری پیش از حمل (قبل از بارگیری)